ประมวลภาพการบันทึกเทป รายการวิทยสัประยุทธ์

PCCM

นักเรียนตัวแทนแข่งขัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยบันทึกเทป วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2555 และจะออกอากาศในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 18.00-18.55น. ทาง ททบ.5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Contact name