การประกวดผลงานสร้างสรรค์

PCCM Gallery

การประกวดผลงานสร้างสรรค์ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ของ สสวท

198820_261748130504578_100000081805081_1152012_926732_n.jpg
1

223080_261748033837921_100000081805081_1152009_6187838_n.jpg
2

228965_261747973837927_100000081805081_1152008_5455084_n.jpg
3

284445_261748070504584_100000081805081_1152010_7719096_n.jpg
4

285430_261747910504600_100000081805081_1152007_7040783_n.jpg
5

pccm