กิจกรรม Open House Of Education Hub 2012

PCCM

กิจกรรม Open House Of Education Hub 2012 เป็นกิจกรรมเพื่อจัดการประชุมผู้ปกครองและจัดนิทัศการโครงการ Education Hub ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00น. - 16.00น.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
www.pccm.ac.th