pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
More
student-successful-spacial-ysc2024

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพิเศษ YSC 2024 ระดับประเทศ


รางวัลพิเศษ นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2024 ระดับประเทศ จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

More

aword-yst2024-local

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลในการประกวด YSC 2024


แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัลในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 26 (YSC 2024)

More

student_successful-KIDE-2023

ยินดีกับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Award ใน KIDE 2023


แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สามารถคว้ารางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Award ในการเข้าร่วมประกวดโครงงานนักเรียน KIDE 2023

More

student_successful-SIIF-2023

ยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมในงาน SIIF 2023 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี


แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทองแดง และ Special Awards ในการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมในงาน SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR 2023 (SIIF 2023)…

More

student-success-itex23

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการคว้ารางวัล ในการประกวดผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในงาน ITEX2023


แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการคว้ารางวัล ในการประกวดผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในงาน ITEX2023

More

prince10

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน


สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ h

More

news-ads-cu-library

ประชาสัมพันธ์-แจ้งการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร


เปิดให้บริการสำหรับครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เท่านั้น โปรแกรมห้องสมุดออนไลน์ CU-Library เป็นแอพลิเคชั่นสำหรับอ่านอีบุ๊ค(E-Book) ซึ่งได้จัดหาสื่อความรู้จากสำนักพิมพ์ชั้นนำ เพื่อให้บริการครู บุคลากร และนักเรียน

More

PCSHSM-Library

แจ้งวิธีการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ PCSHSM Library


เนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดทำห้องสมุดออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการอ่านให้ครูและนักเรียน หลังจากที่งาน ICT ได้จัดทำข้อมูลการเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งวิธีการเข้าใช้งาน มีรายละเอียดดังนี้ PCSHSM Library

More

Next More

ข่าวเด่น

แจ้งการจัดรายชื่อนักเรียนเข้าเรือนพักนอนนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567…

student-news-dormitory-admis-1-2567

โพสเมื่อ: 9 พฤษภาคม 2567

student-news-tableteach-1-2567-update

ตารางสอนสำหรับครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567…

โพสเมื่อ: 18 พฤษภาคม 2567

student-news-timetable-1-2567-update

ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567…

โพสเมื่อ: 18 พฤษภาคม 2567

admission-m4-muk-call23

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 17 พฤษภาคม 2567

admission-m4-muk-call22

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 15 พฤษภาคม 2567

activity-back-to-school-1-2567

บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเรือนพักนอนนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โพสเมื่อ: 12 พฤษภาคม 2567

activity-googlesite-2567

บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ให้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาและโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร

โพสเมื่อ: 11 พฤษภาคม 2567

admission-m4-muk-call21

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 9 พฤษภาคม 2567

activity-precamp-m1m4-2567

กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ก่อนเปิดภาคเรียน…

โพสเมื่อ: 7 พฤษภาคม 2567

student-news-backtoschool-1-2567

แนวปฏิบัติการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรือนพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567…

โพสเมื่อ: 5 พฤษภาคม 2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ปฏิทินโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ข่าวการรับนักเรียน

admission-m4-muk-call23

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 17 พฤษภาคม 2567

admission-m4-muk-call22

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 15 พฤษภาคม 2567

admission-m4-muk-call21

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 9 พฤษภาคม 2567

admission-ubon-m4-second-call12

ประกาศขอใช้บัญชี จ.ภ.มุกดาหาร ที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 จภ.…

โพสเมื่อ: 30 เมษายน 2567

รางวัลและเกียรติยศ

student_successful-KIDE-2023

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สามารถคว้ารางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special…

      แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สามารถคว้ารางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Award ในการเข้าร่วมประกวดโครงงานนักเรียน KIDE 2023 ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รางวัล…

โพสเมื่อ: 2 ธันวาคม 2566 102 1,895 อ่านต่อ >>
student-successful-olympiad-21

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับเหรียญรางวัลและเป็นตัวแทนการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาชีววิทยา…

โพสเมื่อ: 18 เมษายน 2567

student-successful-spacial-ysc2024

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพิเศษในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2024 ระดับประเทศ

โพสเมื่อ: 5 มีนาคม 2567

student-pcshs-physic-game-2567

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 10 ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย…

โพสเมื่อ: 9 กุมภาพันธ์ 2567

aword-yst2024-local

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัลในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 26 (YSC…

โพสเมื่อ: 16 มกราคม 2567

student_successful-loikratong-2566

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ: 7 ธันวาคม 2566

student-young-sci-camp-2566

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ การประกวดโครงงานสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในค่ายเวทีนักวิทยาสาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19

โพสเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2566

โครงงานนักเรียน

project-8

การผลิตข้าวเคลือบกลิ่นรสสมุนไพรในข้าวหมกไก่

โครงงาน การผลิตข้าวเคลือบกลิ่นรสสมุนไพรในข้าวหมกไก่
สาขา เคมี

จัดทำโดย นางสาวพิชามญช์ วิชัย และ…

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564 335 5,691 อ่านต่อ >>
project-CHEM-V016

การหาปริมาณและการต้านอนุมูลอิสระของแทนนินในสารสกัดหยาบเปลือกมะพร้าวอ่อน

โพสเมื่อ: 22 สิงหาคม 2566

project-12

การศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของสายกีตาร์ในย่านความถี่สั่นพ้องเมื่อส่งแรงด้วยคาบแม่เหล็กไฟฟ้า

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-11

การศึกษาความสัมพันธ์ของความยาวด้านและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าที่ซ้อนทับกัน

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-10

การศึกษาอัตราส่วนความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากถั่วงอกและน้ำมะพร้าว

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-9

การศึกษาสมบัติความเป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติของลูกหม่อนและการเก็บรักษาประสิทธิภาพอินดิเคเตอร์

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-2

เครื่องนวดกดจุดบนฝ่าเท้าทรงโดเดคาเฮดรอนจากแฟร็กทัลห้าเหลี่ยมที่เป็นอัตราส่วนทองคำ

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP และ codeighter
Develop by ขรรค์ชัย