pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
More
congrate-computer-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

More

congrate-cheme-physic-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาเคมี และสาขาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2565


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาเคมี และสาขาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์เคมี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ และโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธร ศูนย์ฟิสิกส์ โรงเรียนมุกดาหาร จ.มุกดาหาร และโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

More

congrate-biology-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2565


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม และโรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

More

congrate-math-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี และ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ

More

congrate-ss-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ


โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์ดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแ

More

student-success-olympiad-computer-65

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (TOI18)


แสดงความยินดีกับ นายศิวกร ชุติพร จากโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้รับรางวัล

More

aword-olympiad-com-2021

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันออนไลน์คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันออนไลน์คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

More

Next More

ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาห

addmission-result-m4-2566

*สามารถเข้าดูรายละเอียดประกาศได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา…

โพสเมื่อ: 29 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิท

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4…

โพสเมื่อ: 5 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผู้ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลั

ประกาศรายชื่อผู้ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 5 กุมภาพันธ์ 2566

activity-meetting-parents-2-2565

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการฟังบรรยายพิเศษ โดยท่าน ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการ…

โพสเมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2566

recruit-office-man-2566

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสเมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2566

purchase-ebidding-teacher-home

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โพสเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2566

addmission-m1-round2-rule

แผนผังสถานที่สนามสอบและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอง)

โพสเมื่อ: 31 มกราคม 2566

activity-pcshs-hr-sumit-1-2566

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

โพสเมื่อ: 31 มกราคม 2566

activity-openhouse-2023

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารจัดกิจกรรมเปิดหอพัก Open House ประจำปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 29 มกราคม 2566

activity-vacine-student-1-2566

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารจัดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน

โพสเมื่อ: 20 มกราคม 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ปฏิทินโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ข่าวการรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิท

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4…

โพสเมื่อ: 5 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผู้ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลั

ประกาศรายชื่อผู้ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 5 กุมภาพันธ์ 2566

addmission-m1-round2-rule

แผนผังสถานที่สนามสอบและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอง)

โพสเมื่อ: 31 มกราคม 2566

addmission-result-m4-2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 29 มกราคม 2566

รางวัลและเกียรติยศ

student-success-science-aword-2565

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 ที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆ

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 ที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆ

มหาวิทยาลัย

สถานที่จัดกิจกรรม

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ

การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงปวรรณประภา โสมอินทร์…

โพสเมื่อ: 20 สิงหาคม 2565 50 1,074 อ่านต่อ >>
aword-ksef2023-online

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Korea Science…

โพสเมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2566

aword-ysc2023-region

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25…

โพสเมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2566

olympiad-camp1-2565

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 20 มกราคม 2566

Aword-IEYI-siif-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัล Bronze Award จากการประกวดโครงงานและนวัตกรรม SIIF…

โพสเมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2565

Aword-IEYI-2022-Online

ยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล Special Award ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ…

โพสเมื่อ: 2 พฤศจิกายน 2565

Aword-IYIA-2022

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการประกวดโครงงานระดับนานาชาติ ในงาน Indonesia Inventors Days…

โพสเมื่อ: 2 พฤศจิกายน 2565

โครงงานนักเรียน

project-2

เครื่องนวดกดจุดบนฝ่าเท้าทรงโดเดคาเฮดรอนจากแฟร็กทัลห้าเหลี่ยมที่เป็นอัตราส่วนทองคำ

โครงงานเครื่องนวดกดจุดบนฝ่าเท้าทรงโดเดคาเฮดรอนจากแฟร็กทัลห้าเหลี่ยมที่เป็นอัตราส่วนทองคำ

สาขา คณิตศาสตร์ประยุกต์ จัดทำโดย นางสาวพิมพ์บุญ บุญศรี นางสาวพรชนก พนมสินรัตน์

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564 159 1,664 อ่านต่อ >>
project-12

การศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของสายกีตาร์ในย่านความถี่สั่นพ้องเมื่อส่งแรงด้วยคาบแม่เหล็กไฟฟ้า

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-11

การศึกษาความสัมพันธ์ของความยาวด้านและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าที่ซ้อนทับกัน

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-10

การศึกษาอัตราส่วนความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากถั่วงอกและน้ำมะพร้าว

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-9

การศึกษาสมบัติความเป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติของลูกหม่อนและการเก็บรักษาประสิทธิภาพอินดิเคเตอร์

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-8

การผลิตข้าวเคลือบกลิ่นรสสมุนไพรในข้าวหมกไก่

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-3

การเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากเมล็ดมะละกอและกะหล่ำปลีเพื่อยับยั้งเชื้อ Ralstonia Solanacearum

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP และ codeighter
Develop by ขรรค์ชัย