pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ admission-m1-2564

การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 มีกำหนดเปิดรับสมัครวันที่ 4-31 มกราคม 2565

like

การเปิดรับสมัครเข้าเรียน ม.1 มีกำหนดการประกาศเปิดรับทางออนไลน์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ของ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

กำหนดลงทะเบียนและสมัครสอบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2565 

ลงทะเบียนและสมัครสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

 

 


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
แบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียน
137 kB. 1,262 30 ธันวาคม 2564
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565
5,683 kB. 2,396 30 ธันวาคม 2564
ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
248 kB. 449 7 มกราคม 2565
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
3,018 kB. 620 7 มกราคม 2565


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 149 | Views: 14,149 | Tags: #

| create: 2 สิงหาคม 2564 | post: 2 สิงหาคม 2564 | update: 4 มกราคม 2565

บทความที่น่าสนใจ

 • addmission-promit-m4-2566
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 31 823 อ่านต่อ>>
 • addmission-promit-m4-2565-sub-call6
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหา 26 775 อ่านต่อ>>
 • addmission-promit-m4-2565-sub-call5
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ลำดับสำรอง ครั้งที่ 5) 31 1,001 อ่านต่อ>>
 • addmission-promit-m4-2565-sub-call4
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหา 33 1,164 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-sub-call3
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหา 32 452 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-sub-call2
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหา 30 435 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-loei-call-muk
  ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เรียกลำดับสำรองจากวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกด 36 407 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-sub-call1
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหา 39 887 อ่านต่อ>>
 • addmission-promit-m1-2565-sub-call1
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1) 42 956 อ่านต่อ>>
 • addmission-promit-m4-2565
  แนวปฏิบัติการรายงานตัวและมอบตัวทำสัญญารับการสนับสนุนการศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 43 796 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-2565-result-list
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหา 57 6,495 อ่านต่อ>>
 • addmission-promit-m1-2565
  แนวปฏิบัติการรายงานตัวและมอบตัวทำสัญญารับการสนับสนุนการศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 34 985 อ่านต่อ>>
 • admission-m1-2565-result-list
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 87 6,812 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-2565-r2
  แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 (รอบ 2) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย… 49 2,312 อ่านต่อ>>
 • แบบสำรวจนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงหรือติด Covid-19 สำหรับการจัดห้องสอบพิเศษ สำหรับนักเรียนที่เข้าสอบ 42 290 อ่านต่อ>>
 • admission-m1-rule-2565
  แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 สนามสอบโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวทิยาลัย มุกดาหาร 42 722 อ่านต่อ>>
 • แบบสำรวจนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงหรือติด Covid-19 สำหรับผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อและมีความเสี่ยงสูง 46 377 อ่านต่อ>>
 • admission-m1-add-rule-covid-2565
  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า 59 1,665 อ่านต่อ>>
 • admission-m1-list-2565
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่ และกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1… 62 5,441 อ่านต่อ>>
 • admission-m1-announce-onsite-65
  แนวทางการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีกา 47 917 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]