pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
More
aword-newhight-olympiad-18

ยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด โอลิมปิกชีววิทยา ครั้งที่ 18 ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


More

aword-cooper-olympiad-18

ยินดีกับเหรียญทองแดงโอลิมปิกชีววิทยา ครั้งที่ 18


More

aword-gold-olympiad-18

ยินดีกับเหรียญทองโอลิมปิกชีววิทยา ครั้งที่ 18


More

aword-olympiad-thailand-2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 16


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 16 สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเคมี และสาขาฟิสิกส์

More

Next More

ข่าวเด่น

แจ้งรายชื่อนักเรียนประจำเรือนพักนอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราวิทยาลัย มุกดาหาร

student-news-dormitory-management-1-2564

โพสเมื่อ: 21 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่…

โพสเมื่อ: 31 พฤษภาคม 2564

purchase-food-store-result-2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็นในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2564

recruit-food-store-list-2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็น ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 23 พฤษภาคม 2564

purchases-build-teacher-home-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพักครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2564

purchases-build-windows-rajawit-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหน้าต่างอาคารราชวิทย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2564

purchases-food-store-2564

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็นในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 17 พฤษภาคม 2564

purchases-2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสเมื่อ: 14 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพัก

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพัก

โพสเมื่อ: 27 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูหอพัก

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูหอพัก

โพสเมื่อ: 23 เมษายน 2564

ปฏิทินโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ข่าวการรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่…

โพสเมื่อ: 31 พฤษภาคม 2564

แจ้งกำหนดช่วงเวลาในการเข้ารายงานตัวนักเรียน ม.1 เพื่อลดความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19

แจ้งกำหนดช่วงเวลาในการเข้ารายงานตัวนักเรียน ม.1 เพื่อลดความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19

โพสเมื่อ: 9 เมษายน 2564

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอง)

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอง)

โพสเมื่อ: 20 มีนาคม 2564

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)

โพสเมื่อ: 18 มีนาคม 2564

รางวัลและเกียรติยศ

aword-ysc23-2021

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้า 6 รางวัล ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่…

       นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คว้า 6 รางวัล ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 YSC…

โพสเมื่อ: 4 กุมภาพันธ์ 2564 48 652 อ่านต่อ >>
aword-gold-copper-olympiad-18

ยินดีกับรางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ผู้แทนศูนย์ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก…

โพสเมื่อ: 11 มิถุนายน 2564

aword-icys-28

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัลเเหรียญทองแดงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young…

โพสเมื่อ: 27 เมษายน 2564

aword-second-ysc2021

แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์(YSC 2021)

โพสเมื่อ: 19 มีนาคม 2564

aword-project-kku-nk-2563

ยินดีกับรางวัล การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

โพสเมื่อ: 2 มีนาคม 2564

aword-gold-nsc2021-esan

ยินดีกับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23…

โพสเมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2564

suudent-successful-icys-28

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28…

โพสเมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2564

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP และ codeighter
Develop by ขรรค์ชัย