pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
More
king9-2566-5dec

วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก


วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี และยังเป็น วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก

More

student_successful-SIIF-2023

ยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมในงาน SIIF 2023 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี


แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทองแดง และ Special Awards ในการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมในงาน SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR 2023 (SIIF 2023)…

More

student-success-itex23

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการคว้ารางวัล ในการประกวดผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในงาน ITEX2023


แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการคว้ารางวัล ในการประกวดผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในงาน ITEX2023

More

prince10

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน


สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ h

More

news-ads-cu-library

ประชาสัมพันธ์-แจ้งการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร


เปิดให้บริการสำหรับครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เท่านั้น โปรแกรมห้องสมุดออนไลน์ CU-Library เป็นแอพลิเคชั่นสำหรับอ่านอีบุ๊ค(E-Book) ซึ่งได้จัดหาสื่อความรู้จากสำนักพิมพ์ชั้นนำ เพื่อให้บริการครู บุคลากร และนักเรียน

More

PCSHSM-Library

แจ้งวิธีการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ PCSHSM Library


เนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดทำห้องสมุดออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการอ่านให้ครูและนักเรียน หลังจากที่งาน ICT ได้จัดทำข้อมูลการเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งวิธีการเข้าใช้งาน มีรายละเอียดดังนี้ PCSHSM Library

More

Next More

ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสอง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยา

admission-2567-m1-muk-r2

จะประกาศผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา…

โพสเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2566

activity-sillapa-secondary-2566

บรรยากาศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มุกดาหาร ครั้งที่ 71…

โพสเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2566

admission-2567-m1-ubon-r2

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสอง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี…

โพสเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2566

ืnews-sillapa-secondary-2566

แผนผังสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มุกดาหาร ครั้งที่ 71

โพสเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2566

news-spacial-holiday-2-2566

ประกาศกำหนดวันหยุดพิเศษและการจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2/2566

โพสเมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2566

activity-welcome-banphonpang-school-2566

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

โพสเมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2566

activity-sillapa-primary-2566

บรรยากาศการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2566

activity-addmission-m1-2567-r1

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบแรก)

โพสเมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2566

admission-m4-2567-pre

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567(รอบแรก)

โพสเมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2566

activity-tamboon-2-2566

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเรือนพักนอนนักเรียนประจำ เดือนพฤศจิกายน 2566

โพสเมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ปฏิทินโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ข่าวการรับนักเรียน

admission-2567-m1-ubon-r2

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสอง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี…

โพสเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2566

admission-2567-m1-muk-r2

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสอง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร…

โพสเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2566

admission-m4-2567-pre

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567(รอบแรก)

โพสเมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2566

admission-m4-2567-printcard

การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

โพสเมื่อ: 7 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

acactivity-loykathong-2566

"คืนสี่ค่ำ ดื่มด่ำจันทรา" กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป...

1 ธันวาคม 2566


รางวัลและเกียรติยศ

student-success-loeigames-2023

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48…

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 เมืองเลยเกมส์

  • แสดงความยินดีกับเด็กหญิงณิชนันทน์ คุณชื่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภทบุคลหญิง โดยได้เป็นตัวแทนภาค 3 ไปแข่งระดับชาติ…

    โพสเมื่อ: 14 มิถุนายน 2566 73 1,179 อ่านต่อ >>
student-young-sci-camp-2566

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ การประกวดโครงงานสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในค่ายเวทีนักวิทยาสาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19

โพสเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2566

student-success-rama-week-2566

ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้า รางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาในงานสัปดาห์วันอานันทมหิดล ประจำปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2566

student_successful-SIIF-2023

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมในงาน SIIF 2023 ณ กรุงโซล…

โพสเมื่อ: 7 พฤศจิกายน 2566

student-success-EGAT-2566

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ประจำปี 2566

โพสเมื่อ: 12 กันยายน 2566

student_successful-science-day-aword-2566

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ: 21 สิงหาคม 2566

student-success-sport-66

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล วูซูยุทธลีลา และหมากล้อม

โพสเมื่อ: 28 มิถุนายน 2566

โครงงานนักเรียน

project-9

การศึกษาสมบัติความเป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติของลูกหม่อนและการเก็บรักษาประสิทธิภาพอินดิเคเตอร์

การศึกษาสมบัติความเป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติของลูกหม่อนและการเก็บรักษาประสิทธิภาพอินดิเคเตอร์
สาขา เคมี

จัดทำโดย นางสาวกันยกร เสิกภูเขียว และ นางสาววิลาสินี…

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564 250 3,664 อ่านต่อ >>
project-CHEM-V016

การหาปริมาณและการต้านอนุมูลอิสระของแทนนินในสารสกัดหยาบเปลือกมะพร้าวอ่อน

โพสเมื่อ: 22 สิงหาคม 2566

project-12

การศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของสายกีตาร์ในย่านความถี่สั่นพ้องเมื่อส่งแรงด้วยคาบแม่เหล็กไฟฟ้า

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-11

การศึกษาความสัมพันธ์ของความยาวด้านและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าที่ซ้อนทับกัน

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-10

การศึกษาอัตราส่วนความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากถั่วงอกและน้ำมะพร้าว

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-8

การผลิตข้าวเคลือบกลิ่นรสสมุนไพรในข้าวหมกไก่

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-2

เครื่องนวดกดจุดบนฝ่าเท้าทรงโดเดคาเฮดรอนจากแฟร็กทัลห้าเหลี่ยมที่เป็นอัตราส่วนทองคำ

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP และ codeighter
Develop by ขรรค์ชัย