pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
More
aword-olympiad-astronomy-silver

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18


ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 โดยศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2564

More

aword-olympiad-astronomy-1

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18


ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 โดยศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2564

More

11oct-king9-2564

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

More

Next More
ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสคร ระบบจัดการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา Distance Learning Information Technology มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบงานทะเบียนวัดผล โรงเรียนประชารัฐ

ข่าวเด่น

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.

admission-m1-2564

ยังไม่ประกาศรับสมัครเข้าเรียน ม.1 รอการประกาศจาก สสวท. รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ต่อไป

โพสเมื่อ: 2 สิงหาคม 2564

news-term-break-1-2564

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารเรื่องการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564…

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

activity-vaccine-pfizer-1

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน

โพสเมื่อ: 9 ตุลาคม 2564

activity-pcshsm-retire-2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดงานงานเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 30 กันยายน 2564

activity-retired-sesaomuk-2564

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการของบุคลากรใน สพม.มุกดาหาร

โพสเมื่อ: 24 กันยายน 2564

recruit-student-scout-uniform-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดลูกเสือ-ชุดยุวกาชาด, รองเท้าลูกเสือ, รองเท้านักเรียนชาย, รองเท้านักเรียนหญิง…

โพสเมื่อ: 27 สิงหาคม 2564

recruit-student-suit-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดพิธีการนักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4…

โพสเมื่อ: 27 สิงหาคม 2564

activity-welcome- deputy-director-2564

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่

โพสเมื่อ: 26 สิงหาคม 2564

recruit-door-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหน้าต่างอาคารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 26 สิงหาคม 2564

purchase-build-yard-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถมดินพื้นที่สนามพร้อมวางระบบระบายน้้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 13 สิงหาคม 2564

ปฏิทินโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ข่าวการรับนักเรียน

admission-m1-2564

*ยังไม่ประกาศรับสมัครเข้าเรียน ม.1 รอการประกาศจาก สสวท. รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ต่อไป...

โพสเมื่อ: 2 สิงหาคม 2564

 admission-news-m4-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 23 กรกฎาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่…

โพสเมื่อ: 31 พฤษภาคม 2564

แจ้งกำหนดช่วงเวลาในการเข้ารายงานตัวนักเรียน ม.1 เพื่อลดความเสี่ยง COVID-19

แจ้งกำหนดช่วงเวลาในการเข้ารายงานตัวนักเรียน ม.1 เพื่อลดความเสี่ยง COVID-19

โพสเมื่อ: 9 เมษายน 2564

รางวัลและเกียรติยศ

awords-8-9-jul-2564

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คว้ารางวัล ในการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่…

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คว้ารางวัล ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2 และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 36 จัดขึ้นในวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564…

โพสเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2564 24 323 อ่านต่อ >>
awords-olympiad-astronomy-18

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 โดยศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ

โพสเมื่อ: 18 ตุลาคม 2564

aword-obec-young-inventor-2564

แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับประเทศ โครงการ สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่…

โพสเมื่อ: 13 กันยายน 2564

aword-iwa-2021

ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัล 4 เหรียญทอง…

โพสเมื่อ: 13 กันยายน 2564

aword-science-uru-2564

แสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันโครงงานเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โพสเมื่อ: 25 สิงหาคม 2564

aword-science-skru-2564

แสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โพสเมื่อ: 21 สิงหาคม 2564

aword-Japan-Design-Idea-and-Invention-Expo-2021

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2021 ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น…

โพสเมื่อ: 20 สิงหาคม 2564

โครงงานนักเรียน

project-3

การเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากเมล็ดมะละกอและกะหล่ำปลีเพื่อยับยั้งเชื้อ Ralstonia Solanacearum

 

การเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากเมล็ดมะละกอและกะหล่ำปลีเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของ เชื้อ Ralstonia Solanacearum ที่ส่งผลต่อต้นมะเขือเทศ

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564 1 28 อ่านต่อ >>
project-12

การศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของสายกีตาร์ในย่านความถี่สั่นพ้องเมื่อส่งแรงด้วยคาบแม่เหล็กไฟฟ้า

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-11

การศึกษาความสัมพันธ์ของความยาวด้านและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าที่ซ้อนทับกัน

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-10

การศึกษาอัตราส่วนความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากถั่วงอกและน้ำมะพร้าว

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-9

การศึกษาสมบัติความเป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติของลูกหม่อนและการเก็บรักษาประสิทธิภาพอินดิเคเตอร์

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-8

การผลิตข้าวเคลือบกลิ่นรสสมุนไพรในข้าวหมกไก่

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-2

เครื่องนวดกดจุดบนฝ่าเท้าทรงโดเดคาเฮดรอนจากแฟร็กทัลห้าเหลี่ยมที่เป็นอัตราส่วนทองคำ

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ITA
ITA ITA

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP และ codeighter
Develop by ขรรค์ชัย