pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
More
aword-olympiad-thailand-2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 16


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 16 สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเคมี และสาขาฟิสิกส์

More

aword-slide-GPSC-2019

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่คว้ารางวัลชมเชย ระดับประเทศ


แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่คว้ารางวัลชมเชย ระดับประเทศ ได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

More

aword-Enjoy-Science-Young-Makers-Contest-2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest


ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกรัฐภูมิ พละหาญ และนายณภัทร พ่อบุตรดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest

More

Next More

ข่าวเด่น

บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

activity-checkin-m1-2564

       บรรยากาศการมารายงานตัวเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่…

โพสเมื่อ: 10 เมษายน 2564

ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 3 พฤษภาคม 2564

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 3 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพัก

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพัก

โพสเมื่อ: 27 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูหอพัก

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูหอพัก

โพสเมื่อ: 23 เมษายน 2564

แจ้งกำหนดช่วงเวลาในการเข้ารายงานตัวนักเรียน ม.1 เพื่อลดความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19

แจ้งกำหนดช่วงเวลาในการเข้ารายงานตัวนักเรียน ม.1 เพื่อลดความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19

โพสเมื่อ: 9 เมษายน 2564

ประกาศปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และเปิดภาคเรียนที่…

ประกาศปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และเปิดภาคเรียนที่…

โพสเมื่อ: 9 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำหอพักนอนชาย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำหอพักนอนชาย จำนวน 1 อัตรา

โพสเมื่อ: 7 เมษายน 2564

activity-The-last-English-Camp-of-Hub-students-202

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียน Educaion Hub ประจำปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 2 เมษายน 2564

activity-math-camp-m1-2563

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และจุดประกายการทำโครงงาน คณิตศาสตร์ สำหรับ ม. ที่…

โพสเมื่อ: 1 เมษายน 2564

ปฏิทินโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ข่าวการรับนักเรียน

แจ้งกำหนดช่วงเวลาในการเข้ารายงานตัวนักเรียน ม.1 เพื่อลดความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19

แจ้งกำหนดช่วงเวลาในการเข้ารายงานตัวนักเรียน ม.1 เพื่อลดความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19

โพสเมื่อ: 9 เมษายน 2564

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอง)

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอง)

โพสเมื่อ: 20 มีนาคม 2564

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)

โพสเมื่อ: 18 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 17 มีนาคม 2564

รางวัลและเกียรติยศ

aword-olympiad-thailand-2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 16

โพสเมื่อ: 23 ธันวาคม 2563 68 1,126 อ่านต่อ >>
aword-icys-28

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัลเเหรียญทองแดงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young…

โพสเมื่อ: 27 เมษายน 2564

aword-second-ysc2021

แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์(YSC 2021)

โพสเมื่อ: 19 มีนาคม 2564

aword-project-kku-nk-2563

ยินดีกับรางวัล การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

โพสเมื่อ: 2 มีนาคม 2564

aword-gold-nsc2021-esan

ยินดีกับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23…

โพสเมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2564

suudent-successful-icys-28

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28…

โพสเมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2564

aword-ysc23-2021

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้า 6 รางวัล ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่…

โพสเมื่อ: 4 กุมภาพันธ์ 2564

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP และ codeighter
Develop by ขรรค์ชัย