pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
More
king9-recall-2563

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

More

admission-2564

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

More

aword-slide-GPSC-2019

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่คว้ารางวัลชมเชย ระดับประเทศ


แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่คว้ารางวัลชมเชย ระดับประเทศ ได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

More

aword-Enjoy-Science-Young-Makers-Contest-2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest


ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกรัฐภูมิ พละหาญ และนายณภัทร พ่อบุตรดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest

More

Next More

ข่าวเด่น

แจ้งการจัดรายชื่อนักเรียนประจำเรือนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2563

student-news-dormitory-management-2-2563

หมายเหตุ การส่งนักเรียนเข้าเรือนพักนอน ตั้งแต่เวลา…

โพสเมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2563

student-news-traffic-guide-b2s-2-2563

แจ้งแนวปฏิบัติในการส่งนักเรียนเข้าเรือนพักนอนนักเรียนประจำ ในวันที่ 28 – 29…

โพสเมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2563

students-new-additional-group2-subjects-2-2563

แจ้งลิงค์สำหรับการสมัครเรียนวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี และครูผู้สอนภาษาจีน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี และครูผู้สอนภาษาจีน

โพสเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี และครูผู้สอนภาษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี และครูผู้สอนภาษาจีน

โพสเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2563

ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2563

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2563

แนวปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

แนวปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2563

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรีและครูผู้สอนภาษาจีน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรีและครูผู้สอนภาษาจีน

โพสเมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2563

activity-teaching-stem-education-korea

อบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education)จากประเทศเกาหลีใต้

โพสเมื่อ: 2 พฤศจิกายน 2563

ปฏิทินโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ข่าวการรับนักเรียน

แนวปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

แนวปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2563

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 25 กันยายน 2563

admission-news-m1-2563

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 31 กรกฎาคม 2563

admission-news-m4-2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 30 กรกฎาคม 2563

รางวัลและเกียรติยศ

olympiad-com-nd-2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ: 15 ตุลาคม 2563 9 665 อ่านต่อ >>
aword-3-awords-IYIA2020

ยินดีกับ 3 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรม International…

โพสเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2563

aword-silver-TYSF-2020

ยินดีกับรางวัล เหรียญเงิน ระดับประเทศในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โพสเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2563

award-sst-msm-science-aword-2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสเมื่อ: 2 พฤศจิกายน 2563

award-first-social-innovation-unit-2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลพิเศษรองชนะเลิศ อันดับสอง การประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคมของเยาวชน

โพสเมื่อ: 2 พฤศจิกายน 2563

activity-ubu-science-day-2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสเมื่อ: 20 สิงหาคม 2563

aword-science-silver-ubu-2563

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

โพสเมื่อ: 18 สิงหาคม 2563

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP และ codeighter
Develop by ขรรค์ชัย