pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
More
student-success-crame3-olympiad2-65

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 (3)


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

More

student-success-olympiad2-crame2-66

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 (2)


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

More

student-success-crame-olympiad2-65

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

More

student-success-itex23

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการคว้ารางวัล ในการประกวดผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในงาน ITEX2023


แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการคว้ารางวัล ในการประกวดผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในงาน ITEX2023

More

prince10

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน


สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ h

More

news-ads-cu-library

ประชาสัมพันธ์-แจ้งการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร


เปิดให้บริการสำหรับครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เท่านั้น โปรแกรมห้องสมุดออนไลน์ CU-Library เป็นแอพลิเคชั่นสำหรับอ่านอีบุ๊ค(E-Book) ซึ่งได้จัดหาสื่อความรู้จากสำนักพิมพ์ชั้นนำ เพื่อให้บริการครู บุคลากร และนักเรียน

More

PCSHSM-Library

แจ้งวิธีการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ PCSHSM Library


เนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดทำห้องสมุดออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการอ่านให้ครูและนักเรียน หลังจากที่งาน ICT ได้จัดทำข้อมูลการเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งวิธีการเข้าใช้งาน มีรายละเอียดดังนี้ PCSHSM Library

More

Next More

ข่าวเด่น

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย…

student-news-final-exam-1-2566

โพสเมื่อ: 14 กันยายน 2566

activity-cyber-vaccinated

กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกัน Cyber Vaccinated โดยกองกำกับการตำรวจภูธร จังหวัดมุกดาหาร

โพสเมื่อ: 26 กันยายน 2566

activity-welcome-sesalop-2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรี

โพสเมื่อ: 25 กันยายน 2566

purchase-first-mc-shop-2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Machine Shop

โพสเมื่อ: 22 กันยายน 2566

purchase-canceled-announce-sci-room-2566

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)

โพสเมื่อ: 22 กันยายน 2566

activity-retire-2566

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารจัดกิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ…

โพสเมื่อ: 21 กันยายน 2566

purchase-budget-plan-2566-machine-shop

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - ปรับปรุงห้องปฏิบัติ…

โพสเมื่อ: 12 กันยายน 2566

purchase-ebidding-science-parts-2566

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โพสเมื่อ: 12 กันยายน 2566

purchase-plan-2-2566-project-room

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์…

โพสเมื่อ: 12 กันยายน 2566

purchase-building-project-room

ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ห้องโครงงาน)

โพสเมื่อ: 12 กันยายน 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ปฏิทินโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ข่าวการรับนักเรียน

admission-2567-m4

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

โพสเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2566

admission-2567-m1

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

โพสเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2566

admission-m4-call12

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566…

โพสเมื่อ: 4 พฤษภาคม 2566

admission-m4-pcshsbr-call14

ขอใช้บัญชีรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4…

โพสเมื่อ: 21 เมษายน 2566

รางวัลและเกียรติยศ

student-successful-onet100-2565

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนสอบ O-NET รายวิชาคณิตศาสตร์…

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนสอบ O-NET รายวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน

โพสเมื่อ: 6 เมษายน 2566 58 1,117 อ่านต่อ >>
student-success-EGAT-2566

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ประจำปี 2566

โพสเมื่อ: 12 กันยายน 2566

student_successful-science-day-aword-2566

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ: 21 สิงหาคม 2566

student-success-sport-66

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล วูซูยุทธลีลา และหมากล้อม

โพสเมื่อ: 28 มิถุนายน 2566

student-success-loeigames-2023

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48…

โพสเมื่อ: 14 มิถุนายน 2566

student-success-olympiad2-66

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ปี 2566

โพสเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2566

student-success-ITEX 2023

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการคว้ารางวัล ในการประกวดของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในงาน…

โพสเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2566

โครงงานนักเรียน

project-8

การผลิตข้าวเคลือบกลิ่นรสสมุนไพรในข้าวหมกไก่

โครงงาน การผลิตข้าวเคลือบกลิ่นรสสมุนไพรในข้าวหมกไก่
สาขา เคมี

จัดทำโดย นางสาวพิชามญช์ วิชัย และ…

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564 227 3,114 อ่านต่อ >>
project-CHEM-V016

การหาปริมาณและการต้านอนุมูลอิสระของแทนนินในสารสกัดหยาบเปลือกมะพร้าวอ่อน

โพสเมื่อ: 22 สิงหาคม 2566

project-12

การศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของสายกีตาร์ในย่านความถี่สั่นพ้องเมื่อส่งแรงด้วยคาบแม่เหล็กไฟฟ้า

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-11

การศึกษาความสัมพันธ์ของความยาวด้านและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าที่ซ้อนทับกัน

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-10

การศึกษาอัตราส่วนความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากถั่วงอกและน้ำมะพร้าว

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-9

การศึกษาสมบัติความเป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติของลูกหม่อนและการเก็บรักษาประสิทธิภาพอินดิเคเตอร์

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-2

เครื่องนวดกดจุดบนฝ่าเท้าทรงโดเดคาเฮดรอนจากแฟร็กทัลห้าเหลี่ยมที่เป็นอัตราส่วนทองคำ

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP และ codeighter
Develop by ขรรค์ชัย