ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 22867
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 5920
ติดต่อเรา 16816
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 6077
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5113
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4419
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 5593
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6096
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6893
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6378
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7959
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 9926
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 3814
แคแสดคืนถิ่น 2557 4653
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 5038
กระดานข่าว Education Hub 2293
กิจกรรม Education Hub 2345
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 28447
ข้อมูลครูและบุคลากร 4424
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 2343
เกี่ยวกับ Education Hub 1865
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 4228
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 5433
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 7554
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 8011
กลุ่มกิจการนักเรียน 7141
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 5103
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 5773
กลุ่มวิชาการ 7710
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 10064
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 4933
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5039
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 4792
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 10279
เพลงมาร์ชโรงเรียน 20201
วีดีโอกิจกรรม 9851
แผนผังโรงเรียน 13733
ภูมิทัศน์ 12077
พันธกิจ 9397
วิสัยทัศน์ 10790
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 2520

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,771  ครั้ง
  • เดือนนี้:  0  ครั้ง
  • ปีนี้:  433,402  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  7,939,433  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย