ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 17883
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 4190
ติดต่อเรา 13749
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 4447
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3707
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3125
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4140
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4465
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5290
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4862
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5903
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 7340
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 2950
แคแสดคืนถิ่น 2557 3594
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3887
กระดานข่าว Education Hub 1483
กิจกรรม Education Hub 1498
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 24408
ข้อมูลครูและบุคลากร 1792
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 1455
เกี่ยวกับ Education Hub 1279
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 3118
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 4062
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 6174
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 6267
กลุ่มกิจการนักเรียน 5538
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 3750
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 4030
กลุ่มวิชาการ 5842
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 7603
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 3635
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3709
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 3058
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 8197
เพลงมาร์ชโรงเรียน 12571
วีดีโอกิจกรรม 8020
แผนผังโรงเรียน 11153
ภูมิทัศน์ 10028
พันธกิจ 7678
วิสัยทัศน์ 8820
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 16890

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  280  ครั้ง
  • เดือนนี้:  7,795  ครั้ง
  • ปีนี้:  53,425  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  6,450,530  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย