ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 14779
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 3305
ติดต่อเรา 12709
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 3643
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3062
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2582
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3326
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3639
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4503
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4140
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4950
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 6308
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 2638
แคแสดคืนถิ่น 2557 3025
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3291
กระดานข่าว Education Hub 1106
กิจกรรม Education Hub 1186
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 22841
ข้อมูลครูและบุคลากร 1305
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 1127
เกี่ยวกับ Education Hub 1057
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 2550
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 3383
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 5325
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 5513
กลุ่มกิจการนักเรียน 4803
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 3040
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 3220
กลุ่มวิชาการ 4848
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 6624
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 3059
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3071
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 2520
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 7423
เพลงมาร์ชโรงเรียน 11099
วีดีโอกิจกรรม 7356
แผนผังโรงเรียน 10308
ภูมิทัศน์ 9371
พันธกิจ 7036
วิสัยทัศน์ 8148
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 15615

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  107  ครั้ง
  • เดือนนี้:  27,496  ครั้ง
  • ปีนี้:  0  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  5,737,093  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย