ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 19257
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 4608
ติดต่อเรา 14521
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 4838
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4014
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3409
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4500
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4871
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5659
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5219
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6428
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 7946
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 3158
แคแสดคืนถิ่น 2557 3865
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 4175
กระดานข่าว Education Hub 1683
กิจกรรม Education Hub 1685
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 25250
ข้อมูลครูและบุคลากร 2201
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 1658
เกี่ยวกับ Education Hub 1414
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 3404
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 4393
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 6558
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 6686
กลุ่มกิจการนักเรียน 5919
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 4099
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 4468
กลุ่มวิชาการ 6317
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 8315
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 3903
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4086
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 3560
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 8816
เพลงมาร์ชโรงเรียน 13871
วีดีโอกิจกรรม 8567
แผนผังโรงเรียน 11835
ภูมิทัศน์ 10587
พันธกิจ 8205
วิสัยทัศน์ 9389
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 18024

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  928  ครั้ง
  • เดือนนี้:  32,729  ครั้ง
  • ปีนี้:  462,296  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  6,859,401  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย