ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 15566
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 3477
ติดต่อเรา 12909
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 3810
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3207
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2706
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3508
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3824
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4681
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4306
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5152
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 6544
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 2705
แคแสดคืนถิ่น 2557 3158
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3422
กระดานข่าว Education Hub 1169
กิจกรรม Education Hub 1243
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 23243
ข้อมูลครูและบุคลากร 1372
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 1184
เกี่ยวกับ Education Hub 1097
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 2682
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 3544
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 5498
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 5693
กลุ่มกิจการนักเรียน 4948
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 3198
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 3373
กลุ่มวิชาการ 5053
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 6809
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 3184
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3190
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 2637
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 7578
เพลงมาร์ชโรงเรียน 11255
วีดีโอกิจกรรม 7483
แผนผังโรงเรียน 10487
ภูมิทัศน์ 9508
พันธกิจ 7182
วิสัยทัศน์ 8291
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 15864

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  598  ครั้ง
  • เดือนนี้:  3,325  ครั้ง
  • ปีนี้:  104,745  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  5,867,998  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย