ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 20506
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 5029
ติดต่อเรา 15165
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 5230
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4323
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3708
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4840
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5274
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6036
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5574
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6904
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 8577
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 3333
แคแสดคืนถิ่น 2557 4097
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 4427
กระดานข่าว Education Hub 1860
กิจกรรม Education Hub 1854
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 26272
ข้อมูลครูและบุคลากร 2781
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 1854
เกี่ยวกับ Education Hub 1548
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 3657
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 4711
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 6879
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 7132
กลุ่มกิจการนักเรียน 6246
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 4446
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 4870
กลุ่มวิชาการ 6761
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 9059
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 4271
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4361
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 4195
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 9543
เพลงมาร์ชโรงเรียน 16043
วีดีโอกิจกรรม 9225
แผนผังโรงเรียน 12746
ภูมิทัศน์ 11369
พันธกิจ 8835
วิสัยทัศน์ 10123
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 19418

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  119  ครั้ง
  • เดือนนี้:  1,392  ครั้ง
  • ปีนี้:  231,406  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  7,237,017  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย