ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 23579
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 6356
ติดต่อเรา 17526
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 6529
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5443
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4760
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 6151
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6491
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 7337
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6816
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 8449
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 10527
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 4051
แคแสดคืนถิ่น 2557 4924
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 5325
กระดานข่าว Education Hub 2520
กิจกรรม Education Hub 2578
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 29301
ข้อมูลครูและบุคลากร 5293
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 2587
เกี่ยวกับ Education Hub 2011
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 4513
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 5743
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 7869
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 8461
กลุ่มกิจการนักเรียน 7523
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 5418
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 6233
กลุ่มวิชาการ 8092
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 10488
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 5272
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5387
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 5081
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 10657
เพลงมาร์ชโรงเรียน 21339
วีดีโอกิจกรรม 10213
แผนผังโรงเรียน 14152
ภูมิทัศน์ 12422
พันธกิจ 9641
วิสัยทัศน์ 11082
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 3864

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,225  ครั้ง
  • เดือนนี้:  27,513  ครั้ง
  • ปีนี้:  354,451  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  8,429,868  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย