ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 21316
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 5279
ติดต่อเรา 15497
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 5436
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4490
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3871
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4988
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5454
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6241
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5734
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7127
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 8896
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 3431
แคแสดคืนถิ่น 2557 4201
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 4560
กระดานข่าว Education Hub 1958
กิจกรรม Education Hub 1960
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 26971
ข้อมูลครูและบุคลากร 3128
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 1960
เกี่ยวกับ Education Hub 1619
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 3768
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 4869
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 7029
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 7359
กลุ่มกิจการนักเรียน 6435
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 4599
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 5104
กลุ่มวิชาการ 6981
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 9339
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 4446
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4513
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 4327
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 9725
เพลงมาร์ชโรงเรียน 17123
วีดีโอกิจกรรม 9378
แผนผังโรงเรียน 13017
ภูมิทัศน์ 11534
พันธกิจ 8979
วิสัยทัศน์ 10310
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 168

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  684  ครั้ง
  • เดือนนี้:  3,625  ครั้ง
  • ปีนี้:  416,594  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  7,422,205  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย