ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 16518
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 3774
ติดต่อเรา 13172
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 4050
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3429
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2885
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3760
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4075
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4921
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4536
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5450
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 6858
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 2816
แคแสดคืนถิ่น 2557 3340
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3617
กระดานข่าว Education Hub 1285
กิจกรรม Education Hub 1351
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 23662
ข้อมูลครูและบุคลากร 1513
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 1305
เกี่ยวกับ Education Hub 1177
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 2882
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 3756
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 5766
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 5917
กลุ่มกิจการนักเรียน 5191
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 3419
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 3627
กลุ่มวิชาการ 5348
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 7135
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 3377
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3399
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 2806
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 7803
เพลงมาร์ชโรงเรียน 11688
วีดีโอกิจกรรม 7709
แผนผังโรงเรียน 10738
ภูมิทัศน์ 9712
พันธกิจ 7374
วิสัยทัศน์ 8495
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 16278

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,455  ครั้ง
  • เดือนนี้:  12,630  ครั้ง
  • ปีนี้:  355,145  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  6,118,398  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย