ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 12427
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 2565
ติดต่อเรา 11050
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 2981
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2519
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2168
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2801
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3029
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3855
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3555
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4259
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5465
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 2443
แคแสดคืนถิ่น 2557 2620
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2861
กระดานข่าว Education Hub 947
กิจกรรม Education Hub 1023
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 20752
ข้อมูลครูและบุคลากร 1041
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 940
เกี่ยวกับ Education Hub 938
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 2177
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 2880
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 4459
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 4808
กลุ่มกิจการนักเรียน 4053
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 2526
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2655
กลุ่มวิชาการ 4072
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 5780
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 2602
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2657
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 2125
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 6854
เพลงมาร์ชโรงเรียน 9783
วีดีโอกิจกรรม 6849
แผนผังโรงเรียน 9408
ภูมิทัศน์ 8723
พันธกิจ 6518
วิสัยทัศน์ 7571
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 14033

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  927  ครั้ง
  • เดือนนี้:  68,958  ครั้ง
  • ปีนี้:  300,564  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  5,025,931  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย