ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 17023
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 3930
ติดต่อเรา 13402
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 4240
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3542
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2985
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3924
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4226
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5069
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4676
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5624
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 7044
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 2867
แคแสดคืนถิ่น 2557 3444
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3734
กระดานข่าว Education Hub 1399
กิจกรรม Education Hub 1407
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 23996
ข้อมูลครูและบุคลากร 1634
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 1362
เกี่ยวกับ Education Hub 1220
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 2986
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 3889
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 5938
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 6067
กลุ่มกิจการนักเรียน 5344
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 3557
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 3811
กลุ่มวิชาการ 5574
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 7342
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 3485
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3530
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 2901
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 7954
เพลงมาร์ชโรงเรียน 12058
วีดีโอกิจกรรม 7827
แผนผังโรงเรียน 10892
ภูมิทัศน์ 9832
พันธกิจ 7495
วิสัยทัศน์ 8628
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 16530

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  908  ครั้ง
  • เดือนนี้:  34,384  ครั้ง
  • ปีนี้:  493,612  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  6,256,865  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย