ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 12814
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 2747
ติดต่อเรา 11399
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 3145
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2624
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2245
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2911
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3167
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3991
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3674
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4413
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5645
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 2495
แคแสดคืนถิ่น 2557 2689
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2955
กระดานข่าว Education Hub 991
กิจกรรม Education Hub 1074
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 21159
ข้อมูลครูและบุคลากร 1123
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 992
เกี่ยวกับ Education Hub 978
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 2256
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 2971
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 4649
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 4945
กลุ่มกิจการนักเรียน 4202
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 2621
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2783
กลุ่มวิชาการ 4240
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 5965
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 2694
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2740
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 2207
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 6983
เพลงมาร์ชโรงเรียน 10193
วีดีโอกิจกรรม 6933
แผนผังโรงเรียน 9549
ภูมิทัศน์ 8844
พันธกิจ 6625
วิสัยทัศน์ 7695
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 14407

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  414  ครั้ง
  • เดือนนี้:  42,526  ครั้ง
  • ปีนี้:  438,750  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  5,164,117  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย