ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆ ของโรงเรียน 13865
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 2964
ติดต่อเรา 12087
กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ 3310
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2776
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2335
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3039
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3343
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4160
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3843
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4603
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5882
ลงทะเบียนศิษย์เก่า 2560
แคแสดคืนถิ่น 2557 2781
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3060
กระดานข่าว Education Hub 1039
กิจกรรม Education Hub 1123
หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 21849
ข้อมูลครูและบุคลากร 1209
ข้อมูลจำนวนนักเรียน educationhub 1050
เกี่ยวกับ Education Hub 1013
ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 2326
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 3115
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร 4936
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 5137
กลุ่มกิจการนักเรียน 4349
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 2759
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2916
กลุ่มวิชาการ 4429
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 6235
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 2805
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2831
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 2302
คณะกรรมการบริหารโครงการฯโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 7131
เพลงมาร์ชโรงเรียน 10731
วีดีโอกิจกรรม 7095
แผนผังโรงเรียน 9890
ภูมิทัศน์ 9066
พันธกิจ 6777
วิสัยทัศน์ 7861
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 15006

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,163  ครั้ง
  • เดือนนี้:  90,238  ครั้ง
  • ปีนี้:  740,352  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  5,465,719  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย