โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

 กลุ่มงานสนับสนุนการเรียนการสอน

นางอรฑูรย์   ไวว่อง

ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

 

นางสาวสมใจ   ต่อทองหลาง

กศ.บ.(เกียรตินิยม)จิตวิทยาการแนะแนว

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

นางสาวสุนีย์   พันธ์ชมภู

ศษ.บ.วัดผลการศึกษา

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

นางอารีรัตน์   ศรีโยธี

ศษ.บ.ภาษาไทย

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

นางสาวภัทรวดี   ปาละจินต์

บธ.บ.การจัดการทั่วไป

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

นายสมพงษ์   วรหาร

พธ.บ.การสอนภาษาไทย

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

นางสาวสุพัชชา   ทองกาล

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

นางสุพัตรา สิงมะหันต์

บธ.บ.การบัญชี

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

นางสาวทิพวรรณ   ปัญญาหลวง

ศศ.บ.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

นางสาวนุชลี   จันทรังษี

ค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

นายขรรค์ชัย   วงศ์สิทธิ์

ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

e-mail: [email protected]

Mobile Phone: 088-3779930

Ham Radio Call Sign : HS3WMN

Website: labordeveloper.blogspot.com

นางสาวปริณดา   ศรีวิชา

บธ.บ.บัญชี

e-mail:

Mobile Phone:

นางสาวนารีรัตน์   ศรีสุวงศ์

วท.บ.คณิตศาสตร์

e-mail:

Mobile Phone:

นายอภิชาติ    ผิวงาม

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

นางสาวชะไมมาศ   สายทอง

วท.บ.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

e-mail:

Mobile Phone:

นางสาวนภาพร   คำพิลา

บช.บ.บัญชี

e-mail:

Mobile Phone:

นางสาวขวัญชนก   สำราญพรหม

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

นางสาวสุชาดา   มะเสนัย

ค.บ.ภาษาไทย

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

นางสาวจุรีพร   คำนนท์

ปวส.การบัญชี

e-mail:

Mobile Phone:

 

 นางสาวจุรีพร สุวรรณไตรย์

บช.บ.บัญชี

e-mail:

Mobile Phone:

นางสาวทัษภรณ์ ศรียืน 

บช.บ.บัญชี

e-mail:

Mobile Phone:

 

 


ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 

 

ลำดับที่: 40 หมวดหมู่: เนื้อหาเมนู alias: ssupport
 แก้ไขล่าสุด:  :8   กุมภาพันธ์   2561  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 5750 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
22551รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆของโรงเรียน..5751กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน..16516ติดต่อเรา..5892กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ..4953กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย..4283กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ..5430กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา..5924กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม..6741กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ..6191กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี..7763กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์..9689กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์..3717ลงทะเบียนศิษย์เก่า..4534แคแสดคืนถิ่น2557..4899ศิษย์เก่าสัมพันธ์..2200กระดานข่าวEducationHub..2243กิจกรรมEducationHub..28118หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร..4180ข้อมูลครูและบุคลากร..2235ข้อมูลจำนวนนักเรียนeducationhub.. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  604  ครั้ง
  • เดือนนี้:  48,524  ครั้ง
  • ปีนี้:  300,346  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  7,806,377  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย