โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการสอวน.ค่าย2ประจำปีการศึกษา2557

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2

ประจำปีการศึกษา 2557

จำนวนนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 ทั้งหมด 62 คน

ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก

 

จำนวน 7 คน

นาย สรวิศ จิตรอารี
นางสาว ชลนภา โมลาขาว 
นาย นัทธพงศ์ เเก้วชัง 
นาย ชานนท์ ศรีวรสาร 
นาย ทรงวิทย์ ติยะบุตร 
นาย ธนานนท์ โสดาภักดิ์ 
นางสาว วิริยาภรณ์ ชายแก้ว

ค่ายเคมีโอลิกปิก

 

จำนวน 12 คน

นาย ปรินทร์ แก้วดีวงษ์
นาย นราธิป พระภูมิจำนงค์
นาย วัชรพล เพ็ญธิสาร
นางสาว ปิยลักษณ์ กุศลาภิรมย์
นาย ภานุพงศ์ ทองเฟื่อง
นาย ภควัต ไกยกิจ
นาย จิรภัทร รุ่งหิรัญกนก
นาย รัฐพงน์ ศรีลา
นางสาว สุนัชธิญา สารไชย
นาย พงศธร หมีสกุล
นาย วิรชัช เสาเวียง
นาย เกียรติพัฒน์ ทองบพิตร

ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก

 

จำนวน 11 คน

นายศิรสรณ์ พ่วงปาน 
นายชลธีร์ ทิพย์ประพันธ์ 
นายสหพัฒน์ ช่วยบุญ 
นายอัษฎายุธ เข็มพันธ์ 
นายกฤษฎา กาญจนาภา 
นางสาวธัญลักษณ์ ซาเหลา 
นายปุริม เดชทะสอน 
นายอาณัติ กลางประพันธ์ 
นายธนาภูมิ เจริญกิจ 
นายภูเบศ เทพพิทักษ์ 
นายอาชีวัฎฐ์ สุวรรณพันธ์

ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

 

จำนวน 11 คน

นาย คณิศร แสบงบาล 
นางสาว ชุติมณฑน์ ศรีวงษ์ 
นาย ไชยานนท์ วาจาสัตย์ 
เด็กชาย ณัฐพัชร์ สุวรรณไตรย์ 
เด็กชาย ณัฐภัทร พงษ์พุฒ 
นาย นิติกร เถาโต 
เด็กชาย ประชา พรมท้าว
นาย ภูชิสส์ แถวพินิจ
นาย รัฐพล เศรษฐ์วิชัย
นาย อาทิตย์ ทัศนบรรลือ 
นางสาว อารีรัตน์ กัลยกรสกุล

ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ม.ต้น

 

จำนวน 6 คน

เด็กชาย กลวัชร สายสวรรค์ 
เด็กชาย ชนาวัฒน์ ช่วยบุญ 
เด็กชาย ธีรธร สิงห์กาล 
เด็กชาย ธนวิชญ์ อยู่พุก 
เด็กชาย ชวกิจ ศรีวังสุ 
เด็กหญิง พิพัชญา สุนทรส 

ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ม.ปลาย

 

จำนวน 7 คน

นาย นรภัทร คงธาดากุล 
นางสาว มนชยา วาระสิทธิ์ 
เด็กชาย ยศพล วิชามุข 
นางสาว ฐิติมากรณ์ กุลเกลี้ยง 
นางสาว ทิพรัตน์ แก้ววิเศษ 
นาย ทัตพงศ์ จันนุวงศ์ 
นาย สันติราษฎร์จูมดอก 

ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก

 

จำนวน 8 คน

    นายนิธิกร ธนะคำดี
    เด็กหญิงบัณฑิตา ตันสุ
    เด็กชายคณาทิป วงศ์สวัสดิ์
    นางสาวกวินนาถ รัตนเเก้วประเสริฐ
    นางสาวตรงศร ไชยสีทา
    นางสาวชญานิศ ยะสะกะ
    เด็กชายรพีภัทร บุญสว่าง
    นางสาวกัญญ์วรา สิงห์กาล

 

หมายเหตุ: นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่าย 2 กรุณาดาวน์โหลดแบบยืนยันการเข้าค่าย 2

กรอกและส่งไปยังคณะวิทยาศาสตร์ ภายในเวลาที่กำหนด (15 ธันวาคม 2557)หากไม่ส่งภายในเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์


Link: http://www.sci.ubu.ac.th

ลำดับที่: 120 หมวดหมู่: โอลิมปิควิชาการ alias: 2012121101
 แก้ไขล่าสุด:  :19   พฤษภาคม   2558  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 2930 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
2875แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เหรียญเงินการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิคระดับชาติครั้งที่11..3807แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เหรียญทองโอลิมปิคเคมีระดับชาติครั้งที่11..2630แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนค่ายโอลิมปิคคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิควิชาการระดับชาติ..2699แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เหรียญเงินชีววิทยาระดับชาติโอลิมปิควิชาการครั้งที่12..2549แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เหรียญเงินฟิสิกส์โอลิมปิควิชาการครั้งที่14..2882แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนศูนย์สอวน.เพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิควิชาการระดับชาติ..2931แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการสอวน.ค่าย2ประจำปีการศึกษา2557..1845ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่๙..1288ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์สอวน.คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  22  ครั้ง
  • เดือนนี้:  37,139  ครั้ง
  • ปีนี้:  0  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  6,997,478  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย