โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 กิจกรรมค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(เรียนรู้สู่โครงงาน)

       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ร่วมกับ หน่วยบริการค่ายเยาวชน สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) จัดกิจกรรมค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(เรียนรู้สู่โครงงาน) ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) จังหวัดนครราชสีมา

       ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 

 • ฐานกิจกรรมการเรียนรู้บ้านบุไทร อ.วังน้ำเขียว นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ การแปรรูปเห็ด, การทำลูกประคบสมุนไพร, การศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพร 108, น้ำหมักชีวภาพ, การทำเศรษฐกิจพอเพียง, กิจกรรมนักสืบสายน้ำ 

 

 

 • กิจกรรมดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ จ.นครราชสีมา

 • การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยวิทยากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดร.เจษฏา  ตัณฑนุช, ดร.ดวงกมล  แม้นศิริ, ดร.ธีรนันท์  ศิริตานนท์, ดร.ขรรค์ชัย  โกศลทองกี่,อ.ณราศักดิ์  พันเดช

 

.....

อัลบั้มภาพ

 


ภาพ,เขียน: ขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์

ลำดับที่: 137 หมวดหมู่: กิจกรรมต่างๆ alias: 2015012102
 แก้ไขล่าสุด:  :11   กุมภาพันธ์   2558  ผู้เขียน: ขรรค์ชัย จำนวนการเข้าชม : 1536 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
174กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่อในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีการศึกษา2562..... 125กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา2562..... 215การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.1และม.4ประจำปีการศึกษา2562..... 101การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่1ปีการศึกษา2562..... 155กิจกรรมงานกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา2562..... 70กิจกรรมพีธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561จัดขึ้นเมื่อวันที่13มิถุนายน2562.....123กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีประจำปี2562..224ค่ายพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน(MC-CAMP2019)..167ปฐมนิเทศนักเรียนและรับขวัญน้องใหม่ม.1,ม.4ประจำปีการศึกษา2562..1717กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นม.1และม.4ปีการศึกษา2562..793พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6ปีการศึกษา2561..693กิจกรรมค่ายเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา-2561..318กิจกรรมอบรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ิงแวดล้อมมุกดาหาร..383กิจกรรมเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร-วันชาติ-วันดินโลก-และวันพ่อแห่งชาติประจำปี2561..335คณะกรรมรับนักเรียนการดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียน-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา2561..612อบรมเชิงปฏิบัติการ-SINOS-สำหรับครูสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์-ระดับมัธยมปลาย-โดย-Dr.David-Workman..559กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9..432กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร..510กิจกรรมการเทิดพระเกียรติวันจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2561..440การประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ-Thailand-Japan-CLMV-StudentICTFair-2019-ครั้งที่-2.. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
 • วันนี้:  1,366  ครั้ง
 • เดือนนี้:  70,187  ครั้ง
 • ปีนี้:  389,323  ครั้ง
 • ทั้งหมด:  5,114,690  ครั้ง


 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
  ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
  ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย