โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่1ปีการศึกษา2562

       การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้กับครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดมุกดาหาร ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

       ตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มีความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการเป็นศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดมุกดาหาร ทั้งสิ้น 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน  โรงเรียนผาเทิบวิทยา  โรงเรียนดงหลวงวิทยา โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  โรงเรียนดอนตาลวิทยา  โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรพ์  โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม  โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร  โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  และ รร.บึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  ซึ่งทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการอบรมขยายผลให้กับโรงเรียนศูนย์เครือข่ายขยายผลฯ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะครูและอาจารย์จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำเพิ่มเติมจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์รังสิมา  สายรัตนทองคำ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  อาจารย์จตุพร พันตรี สาขาฟิสิกส์ ดร.ณุจุฑา  ธรรมสุเมธ  สาขาเคมี  และ อาจารย์อารีย์  สักยิ้ม  สาขาชีววิทยา

 

 

 

อัลบั้มภาพ

ลำดับที่: 714 หมวดหมู่: กิจกรรมต่างๆ alias: 2019061502
 แก้ไขล่าสุด:  :3   กรกฎาคม   2562  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 2684 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
2713กิจกรรมลอยกระทงโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารประจำปี2562.....2738วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีการศึกษา2562..3330กิจกรรมวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา2562..2512วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-ประจำปี2562..2279ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก-Hiroshima-University-High-School-ประเทศญี่ปุ่น..2467ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีInternetofthink(IoT)..2257การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารทุกชั้นเรียนประจำปีการศึกษา2562..3543วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี​กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี..2310กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่อในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีการศึกษา2562..2379กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา2562..2232การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.1และม.4ประจำปีการศึกษา2562..2685การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่1ปีการศึกษา2562..2107กิจกรรมงานกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา2562..1888กิจกรรมพีธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561จัดขึ้นเมื่อวันที่13มิถุนายน2562..1813กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีประจำปี2562..2701ค่ายพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน(MC-CAMP2019)..1937ปฐมนิเทศนักเรียนและรับขวัญน้องใหม่ม.1,ม.4ประจำปีการศึกษา2562..4173กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นม.1และม.4ปีการศึกษา2562..2877พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6ปีการศึกษา2561..2861กิจกรรมค่ายเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา-2561.. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  2,816  ครั้ง
  • เดือนนี้:  31,261  ครั้ง
  • ปีนี้:  435,810  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  8,511,227  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย