โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6ปีการศึกษา2557

       นายชาตรี ประดุจชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2557 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09.00-12.00 ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้

ช่วงเช้านักเรียนชั้น มัธยนมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ไหว้พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 ตั้งแถวรับ นักเรียน ม.3 และ ม.6

09.00 ผู้อำนวยการเปิดกรวยกระธงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายความเคารพพร้อมกันทุกคน

พีธีมอบรางวัลดีเด่นต่างๆ

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา

ตัวแทนนักเรียน รุ่น 18 มอบของขวัญให้กับโรงเรียน ในโอกาศจบการศึกษา

ตัวแทนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นกล่าวความรู้สึก

ตัวแทนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นกล่าวความรู้สึก

การแสดงรำบายศรี

พิธีบายศรีสู่ขวัญ

ชมวิดีทัศน์ของขวัญจากรุ่นน้องแสดงความรู้สึก ความประทับใจ บอกเล่าสิ่งต่างๆตลอดเวลาที่ได้อยู่ร่วมกันมา เสมือนหนึ่งครอบครัวเดียวกัน

กิจกรรมการชุมนุมเพื่อแสดงออกถึงความชึ่นชมยินดี จากรุ่นน้อง

 

อัลบั้มภาพ บรรบากาศในการจัดกิจกรรมทั้งหมด

อัลบั้มภาพ พีธีมอบใบประกาศนียบัตร


ภาพ: วิโรจน์ สิมพร,ขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์

เขียน: ขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์

ลำดับที่: 159 หมวดหมู่: กิจกรรมต่างๆ alias: 2015022603
 แก้ไขล่าสุด:  :17   เมษายน   2558  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 4369 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
57การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่1ปีการศึกษา2562..... 80กิจกรรมงานกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา2562..... 35กิจกรรมพีธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561จัดขึ้นเมื่อวันที่13มิถุนายน2562.....94กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีประจำปี2562..201ค่ายพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน(MC-CAMP2019)..148ปฐมนิเทศนักเรียนและรับขวัญน้องใหม่ม.1,ม.4ประจำปีการศึกษา2562..1695กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นม.1และม.4ปีการศึกษา2562..782พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6ปีการศึกษา2561..682กิจกรรมค่ายเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา-2561..305กิจกรรมอบรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ิงแวดล้อมมุกดาหาร..372กิจกรรมเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร-วันชาติ-วันดินโลก-และวันพ่อแห่งชาติประจำปี2561..323คณะกรรมรับนักเรียนการดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียน-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา2561..599อบรมเชิงปฏิบัติการ-SINOS-สำหรับครูสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์-ระดับมัธยมปลาย-โดย-Dr.David-Workman..547กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9..421กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร..499กิจกรรมการเทิดพระเกียรติวันจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2561..429การประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ-Thailand-Japan-CLMV-StudentICTFair-2019-ครั้งที่-2..380การประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาบุคลากรด้านงานแผนงาน-กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค-2018..822งานกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา2561..807กิจกรรม-พีธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561.. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  3,034  ครั้ง
  • เดือนนี้:  41,601  ครั้ง
  • ปีนี้:  360,737  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  5,086,104  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย