โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์รุ่น6ค่าย2และรุ่น7ค่าย4ปีการศึกษา2557

       กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 ค่ายที่ 2 และ รุ่นที่ 7 ค่ายที่ 4 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยการเน้นการจุดประกายในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ซึึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย 

       นายประกาศ   อ่อนตาม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ ขึ้นกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 ค่ายที่ 2 และ รุ่นที่ 7 ค่ายที่ 4 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2557 ในครั้งนี้

       นายชาตรี   ประดุจชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ขึ้นกล่าวเปิดงาน กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 ค่ายที่ 2 และ รุ่นที่ 7 ค่ายที่ 4 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2557 และให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

ค่ายที่ 2 รุ่นที่ 7 ฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากร 

ค่ายที่ 4 รุ่นที่ 6 ฟังการบรรยายเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

 

 

กิจกรรมเกี่ยวกับดาราศาสตร์โดยคุณครูนิวัตร

กิจกรรมส่งเสริมด้านคณิตศาสตร์

 

กิจกรรมการทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ด่านคอมพิวเตอร์

 

 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านชีววิทยา 

  

 

กิจกรรมการนำเสนอโครงงาน

การมอบใบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย

       นายประกาศ   อ่อนตาม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ ขึ้นกล่าวปิดพิธีในการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 ค่ายที่ 2 และ รุ่นที่ 7 ค่ายที่ 4 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2557

 อัลบั้มภาพ


ภาพ, เขียน: ขรรค์ชัย   วงศ์สิทธิ์

ลำดับที่: 167 หมวดหมู่: กิจกรรมต่างๆ alias: 2015031002
 แก้ไขล่าสุด:  :7   เมษายน   2558  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 1349 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
533วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีการศึกษา2562..824กิจกรรมวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา2562.. 363วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-ประจำปี2562.....434ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก-Hiroshima-University-High-School-ประเทศญี่ปุ่น..295ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีInternetofthink(IoT)..330การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารทุกชั้นเรียนประจำปีการศึกษา2562..907วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี​กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี..408กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่อในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีการศึกษา2562..372กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา2562..338การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.1และม.4ประจำปีการศึกษา2562..213การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่1ปีการศึกษา2562..350กิจกรรมงานกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา2562..192กิจกรรมพีธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561จัดขึ้นเมื่อวันที่13มิถุนายน2562..209กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีประจำปี2562..307ค่ายพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน(MC-CAMP2019)..241ปฐมนิเทศนักเรียนและรับขวัญน้องใหม่ม.1,ม.4ประจำปีการศึกษา2562..1833กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นม.1และม.4ปีการศึกษา2562..867พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6ปีการศึกษา2561..760กิจกรรมค่ายเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา-2561..381กิจกรรมอบรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ิงแวดล้อมมุกดาหาร.. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,228  ครั้ง
  • เดือนนี้:  90,238  ครั้ง
  • ปีนี้:  740,352  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  5,465,719  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย